onemarkets Fund - onemarkets by UniCredit Bulgaria

onemarkets Fund: фокусирани върху клиента, стриктно наблюдавани, уникални

Стартирането на onemarkets Fund бележи началото на нова ера за УниКредит: ние разширяваме инвестиционните си решения, като предлагаме на клиентите си уникална и нарастваща гама от собствени активно управлявани фондове, които съчетават компетентността на УниКредит с експертизата на някои от най-добрите мениджъри на активи в света.

onemarkets: глобални инвестиционни решения

onemarkets е продуктовия бранд с най-съвременните инвестиционни решения, разработени от УниКредит. Платформата onemarkets предоставя на нашите клиенти достъп до голямо разнообразие от инвестиционни решения и финансови пазари в цял свят.

onemarkets Fund е част от съществуващата инвестиционна гама за клиентите на УниКредит и предоставя като допълнение още една уникална палитра от активно управлявани инвестиционни фондове, с различен рисков профил, възвръщаемост като включват фондове от акции, мултиактиви и фондове с фиксиран доход. Те са подходящи за инвеститори с различни профили на риск-възвръщаемост и инвестиционни хоризонти.

Концепцията на нашата нова платформа от фондове дава възможност да оставите разпределението на активите на квалифициран портфолио мениджър, който знае как да се справи с предизвикателствата на пазарите . Нашата цел е винаги да предлагаме на клиентите си първокласни инвестиционни продукти. Затова нашият екип от експерти следи отблизо всеки фонд и е в състояние да направи корекции, когато е необходимо.

Три причини, поради които onemarkets Fund е атрактивно предложениеС фокус към клиента

                                                                                                                                      

Индивидуален подход ориентиран към клиента, съчетан с прозрачна и разбираема информация за продуктите

 • Разчитаме на задълбочените си познания за нуждите на нашите клиенти при избора на подходящи фондове от onemarkets Fund. Нашият екип от експерти имат способността да анализират пазарите и да идентифицират съответните пазарни възможности.
 • Като партньор, който отговаря на все по-сложните изисквания на нашите клиенти, ние допълнително укрепваме съществуващата си експертиза и капацитета си за изграждане на решения.
 • За да гарантират висококачествено обслужване на клиентите на УниКредит, нашите експерти редовно посещават обучения и се възползват от активната ни роля в професионални асоциации на местно и европейско ниво.Компетентност

                                                                                                                                      

Възползвайте се от дългогодишния и доказан експертен опит на УниКредит в областта на инвестиционното управление и подбора на фондове.

 • При анализа на пазарите, новите тенденции и съответните инвестиционни възможности използваме силните страни на Главния екип за инвестиционна стратегия на УниКредит на ниво Група и в местните банки. В сътрудничество с екипите от продуктови експерти, нашата стратегия се превръща в индивидуални инвестиционни решения
 • С onemarkets Fund ние предлагаме инвестиционни решения, които се възползват от дългогодишния и доказан инвестиционен опит на УниКредит.
 • Освен това, в тясно сътрудничество с подбрани, избрани добре познати външни компании за управление на фондове се разработват специфични, съобразени с нуждите на клиента фондови стратегии.
 • Нашите експерти непрекъснато следят представянето на фондовете, за да гарантират качеството и специфичния рисков профил на избраната стратегия в зависимост от икономическия цикъл.Уникалност

                                                                                                                                      

Ние предлагаме първокласни продукти, които разработваме както вътрешно или чрез партньорства с водещи мениджъри на активи.

 • УниКредит има дългогодишен опит и доказани постижения в разработването на инвестиционни решения, които са съобразени както с възможностите на пазара, така и с търсенето на клиентите.
 • Миксът от фондове за акции, фондове с различни активи и облигации на различни теми предоставя на нашите клиенти балансирано предложение, което им позволява да изберат подходящи инвестиционни решения в съответствие с индивидуалните си нужди, рисков профил, пазарни възгледи и инвестиционен хоризонт.

 
onemarkets Fund: широка гама от инвестиционни решения

Облигации

onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund Научете повече
onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund Научете повече

Мултиактиви

onemarkets Allianz Conservative Multi-Asset Fund Научете повече
onemarkets Amundi Flexible Income Fund Научете повече
onemarkets Balanced Eastern Europe Fund Научете повече
onemarkets Global Multibrand Selection Fund Научете повече
onemarkets Pictet Global Opportunities Allocation Fund Научете повече
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Научете повече

Акции

onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund Научете повече
onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund Научете повече
onemarkets BlackRock Global Equity Dynamic Opportunities Fund Научете повече
onemarkets Fidelity World Equity Income Fund Научете повече
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund Научете повече
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund Научете повече

onemarkets Fund e UniCredit UCITS* платформа за фондове, създадена като инвестиционно акционерно дружество с променлив капитал и е управлявана от Structured Invest S.A.

* Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа.
 

ТОВА Е МАРКЕТИНГОВО СЪОБЩЕНИЕ. Преди да вземете каквото и да е инвестиционно решение, моля, прочетете ОИД (на български език) и Проспекта (на английски език, като английската версия представлява правно обвързващата) и устава на Фонда (на английски език), които са на разположение на www.structuredinvest.lu и могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител при поискване от инвеститора, заедно с последните годишни отчети и полугодишни отчети в седалището на Управляващото дружество (както е определено по-долу) и в помещенията на дистрибуторите. На територията на Република България УниКредит Булбанк АД е поддистрибутор на дялове от фондове, предлагани на платформата onemarkets Fund, управлявани от Structured Invest S.A.

Стойността на Дяловете и доходът от инвестиция във Фонда могат да спаднат или да се повишат в зависимост от пазарните условия и инвеститорите могат да не получат обратно инвестирания капитал. Нито един от Подфондовете не предлага никаква гаранция за възвръщаемост.

Обръщаме внимание на инвеститорите, че съответното Управляващо дружество може да реши да прекрати договореностите, които е сключило за разпространение на Дяловете на своите Фондове в съответствие с Директива 2009/65/ЕО.

          
Ако имате въпроси за фондовете на onemarkets Fund, oбърнете се към нашите експерти в УниКредит Булбанк, позвънете на 0 700 184 84 или на посетете unicreditbulbank.bg
 

Доставчик

Стракчърд Инвест АД
ул. Жан Моне 8-10
L-2180, Люксембург                                 
тел. 00352-2482-4800

Съвет на директорите

Кристиян Войт (Председател)
УниКредит Банк АГ
Д-р Йоахим Бекерт
УниКредит Банк АГ клон Люксембург
Александър Туминели
УниКредит С.п.А.

Изпълнително ръководство

Стефан Лизер, Рюдигер Херес

Едноличен собственик на капитала

100% УниКредит Банк АГ

Уеб сайт

http://www.structuredinvest.lu/

Търговски регистър 

Люксембург B 112174

Идентификационен номер ДДС

LU 21050621

Welcome to onemarkets

This website is owned and operated by UniCredit Bank GmbH.

To access the product information and services provided on our website please read and accept the following disclaimer and the terms of use:

Disclaimer more...

This website is addressed to residents of Bulgaria only. In other jurisdictions the furnishing of any such information may be restricted by law. The information on this site is not intended for persons or entities resident, located or registered in jurisdictions that restrict the distribution of such material. Consequently, the information on this site does not constitute, and may not be used for the purposes of an offer or invitation to acquire or sell any securities to any person in any jurisdiction:

 • in which any such offer or invitation is not authorised;
 • in which UniCredit Bank GmbH is not qualified to make such offer or invitation; or 
 • in which it is unlawful to make any such offer or invitation.

In particular, the information on this website is not intended to and does not constitute an offer or invitation to acquire or sell securities to persons in the United Kingdom. Accordingly, any offer from any such person will not be accepted.

The securities referred to on this website have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold within the United States except pursuant to any exemption from, or within the framework of a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

Therefore, the securities listed in the following information may not be sold to U.S. nationals or otherwise be transferred to the United States unless the relevant transaction is not subject to registration requirements under U.S. law.

Anyone accessing this site from a jurisdiction in which any such restrictions apply should inform themselves about, and observe, such restrictions.

UniCredit Bank GmbH shall not be liable for any information contained in or activities conducted through the websites of any other companies which are hyperlinked to the website of UniCredit Bank GmbH.

This publication does not constitute investment advice, binding information, or an offer to enter into an advisory or information agreement. The information is provided solely for use on your own responsibility and is no substitute for advice or information tailored to the personal circumstances and knowledge of an investor.

All the products presented on this site are complex financial instruments and difficult to understand. They are aimed at investors with the specific experience and knowledge to buy and trade these financial instruments.

By acquiring financial instruments, investors take a credit risk on the Issuer and, where applicable, on its guarantor.

For complete information on the function, structure and risks and opportunities of the security, potential investors should read the Prospectus, which contains the Base Prospectus, Supplements and Final Terms, carefully before making any investment decision.

The Base Prospectus and the Supplements have been approved by the Federal Financial  Supervisory Authority (BaFin).The approval of the prospectus is not to be understood as an endorsement of these securities of UniCredit Bank AG. Only the Base Prospectus including any supplements and Final Terms shall prevail. These documents may be obtained from UniCredit Bank GmbH, Department MCC, Arabellastr. 12, 81925 Munich, Germany or may be downloaded here.

Potential investors should base any investment decision they make solely on the basis of information contained in the Prospectus (as referred below) and should read the information contained therein carefully, in particular the description of risk factors associated with any in order to fully understand the potential risks and rewards associated with the decision to invest in the securities.